Komentari i analize Video

JAVNA REVIZIJA U RS NOSI SE SA PROBLEMOM NEDOVOLJNIH RESURSA I IZOSTANKA ADEKVATNE REAKCIJE NADLEŽNIH INSTITUCIJA SISTEMA

Analiza "Javna revizija u RS u periodu 2015.-2018." koju su nedavno objavili Centri civilnih inicijativa, daje uvid u funkcionisanje ovog izuzetno važnog alata za kontrolu zakonitosti i efikasnosti trošenja javnih sredstava, od strane institucija u Republici Srpskoj. I upozorava na manjkavosti u funkcionisanju sistema, koje sprečavaju da revizija ostvari svoju punu društvenu ulogu, odnosno veći uticaj na funkcionisanje institucija, na korist građana.