Priče u fokusu

HOĆE LI PARLAMENT FBIH KONAČNO – NAKON 28 MJESECI I 10 DANA – DOBITI KOMISIJU ZA REVIZIJU I PONOVO POČETI KONTROLISATI JAVNE FINANSIJE

Danas, 23.06.2020., održaće se 12. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koja je, prvobitno, bila zakazana za 25.03. ali je odgođena zbog proglašenja stanja nesreće izazvane pandemijom Corona virusa u Federaciji BiH.

Na ovoj sjednici konačno bi – 28 mjeseci i 10 dana od njene posljednje održane sjednice – trebala da bude formirana Zajednička komisija odgovorna za reviziju oba doma Parlamenta FBiH, odnosno da budu imenovani nedostajući članovi te komisije iz Predstavničkog doma, koji će se pridružiti 4 mjeseca ranije imenovanim članovima komisije iz Doma naroda.

Nevladin sektor i opozicioni poslanici u više su navrata ukazivali na neprihvatljivost činjenice da Parlament tako dugo nema ovu važnu komisiju i da ne razmatra revizorske izvještaje koje kreira Ured za reviziju institucija u FBiH, odnosno, da ne kontroliše zakonitost i efikasnost trošenja javnih sredstava od strane institucija u ovom entitetu.

Posljednji izvještaji koje je Komisija proslijedila Parlamentu Federacije BiH, prije nego će u februaru 2018. prestati sa radom, izvještaji su o reviziji izvještaja o izvršenju budžeta F BiH i korisnika budžeta, za – 2016. godinu. U međuvremenu objavljeni su izvještaji o finansijskoj reviziji za 2017., izvještaji o finansijskoj reviziji za 2018. a počelo je objavljivanje i izvještaja o finansijskoj reviziji za 2019.

U principu, radi se o krajnje neodgovornom ponašanju Parlamenta, prije svega njegovog rukovodstva, za koje niko ne pokazuje namjeru da prihvati bar moralnu odgovornost.

(TH, revizije.info)