Novosti

GLAVNA SLUŽBA ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA RS REALIZOVALA TREĆINU FINANSIJSKIH REVIZIJA PLANIRANIH ZA OVU GODINU

Objavom izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji Osnovnog suda Trebinje i Okružnog suda Istočno Sarajevo, u dva prethodna dana, Glavna služba za reviziju je došla do brojke od 25 dosad obavljenih revizija i o njima objavljenih izvještaja.

To je 35% od ukupno 72 finansijske revizije planirane ovogodišnjim programom rada Glavne službe za reviziju javnog sektora RS.

Od 25 dosad revidiranih institucija 19 ih je dobilo pozitivne ocjene za obje komponente finansijske revizije, 3 je za jednu komponentu dobilo pozitivno mišljenje a za drugu mišljenje s rezervom, a 3 je i za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima dobilo mišljenje s rezervom.

Među ove tri posljednje, sa oba mišljenja s rezervom, je i Okružni sud Istočno Sarajevo. Dok je Osnovni sud Trebinje dobio obje pozitivne ocjene.

Zanimljivo je – s obzirom na ocjene – da je Glavna služba za reviziju po prvi put do sada vršila reviziju u Osnovnom sudu Trebinje, dok je, s druge strane, ranije, vršila pojedinačnu reviziju finansijskih izvještaja Okružnog suda – za 2005. godinu.

Za otklanjanje uočenih nedostataka revizori su Osnovnom sudu u Trebinju dali dvije, a Okružnom sudu Istočno Sarajevo 8 preporuka.

(TH, Revizije info)