Regija i svijet

EVROPSKI REVIZORSKI SUD ISPITUJE KVALITET STATISTIČKIH PODATAKA EU

Evropski revizorski sud, početkom je maja objavio uvodni dokument o reviziji koju trenutno provodi u vezi s ulogom Evropske komisije u pružanju visokokvalitetnih statističkih podataka EU i njenim državama članicama. Ova bi revizija prema rasporedu trebala biti završena sredinom 2022.

Evropski revizorski sud trenutno ispituje kvalitet statističkih podataka EU, koji obuhvataju širok raspon društvenih i ekonomskih aspekata.

Službeni statistički podaci imaju ključnu ulogu u ekonomskom i društvenom razvoju, a njihova je važnost svakim danom sve veća. Oni služe za određivanje smjera javne politike i bitan su element za donošenje poslovnih odluka, a građanima omogućuju da uporede i ocijene ostvareni napredak. Stoga je ključno garantovati da statistički podaci EU ispunjavaju uslov kvalitete, pa čak i izvrsnosti. To je upravo ono što Sud nastoji procijeniti u okviru ove nedavno započete revizije.

Revizija se počela provoditi u okolnostima obilježenim velikim promjenama. Zbog pandemije bolesti COVID-19 od statističkih tijela zahtijeva se da brzo izmijene svoje postupke te je dodatno naglašena potreba za pravovremenim, uporedivim i pouzdanim evropskim statističkim podacima.

„Potreba za kvantitativnim dokazima – činjenicama i brojkama – nikad nije bila toliko izražena. Brzina, kvaliteta, sadržaj i korisnost podataka igraju ključnu ulogu u digitalnom društvu”, izjavila je Ildikó Gáll-Pelcz, članica Evropskog revizorskog suda zadužena za ovu reviziju. „Nema sumnje da su statistički podaci važan dio računice. Ali možemo li u većoj mjeri računati na pouzdanost evropske statistike? To je pitanje na koje će se pokušati dobiti odgovor u okviru ove revizije.”

Države članice preko svojih nacionalnih zavoda za statistiku prikupljaju podatke na kojima se temelji evropska statistika. Međutim, za sastavljanje i izradu objedinjenih statističkih podataka na nivou EU odgovorna je Komisija, odnosno Eurostat. Stoga su uspostavljeni zajednički standardi kojima se garantuje usklađenost i uporedivost koncepata, definicija i metoda.

Osnovu tog partnerstva čini Evropski statistički sistem (ESS). Rad ESS koordinira se i s drugim glavnim upravama i agencijama Komisije, Evropskom centralnom bankom i međunarodnim organizacijama kao što su Ujedinjene nacije, OECD ili MMF.

Revizijom će se obuhvatiti period 2013. – 2021. Revizori će, među ostalim, preispitati Komisijinu strategiju i programe za statistiku, način na koji je Komisija procjenjivala kvalitet evropskih statističkih podataka, te, u kojoj se mjeri pridržavala kodeksa dobre prakse. Revizori su odabrali tri glavna tematska statistička područja: „tržište rada”, „evropsko preduzetništvo” i „zdravlje”.

U međuvremenu, Evropski revizorski sud takođe započinje reviziju upotrebe velike količine podataka i analitičke obrade podataka u području zajedničke poljoprivredne politike.

(ERS / Revizije info)