Komentari i analize

ERS: NEKE SU GREŠKE OSTALE NEOTKRIVENE

Najnoviji tematski izvještaj Evropskog revizorskog suda: Finansijski instrumenti u okviru kohezijske politike pri zaključenju perioda 2007. – 2013.

Revizori ERS-a utvrdili su da su finansijski instrumenti, u programskom periodu 2007. – 2013. bili važan način finansiranja u okviru kohezijske politike.

“Finansijski instrumenti bili su u programskom periodu 2007. – 2013. relativno nov, ali važan način finansiranja u okviru kohezijske politike. U 25 država članica upotrijebljeno je više od 1000 finansijskih instrumenata pod podijeljenim upravljanjem, pri čemu su doprinosi iz operativnih programa premašili 16 milijardi eura, uključujući 11 milijardi eura finansijskih sredstava EU u okviru Evropskog fonda za regionalni razvoj i Evropskog socijalnog fonda.”, navodi se u uvodu, ovih dana objavljenog, tematskog izvještaja Evropskog suda “Finansijski instrumenti u okviru kohezijske politike pri zaključenju perioda 2007. – 2013.”

Prijašnjim revizijama koje je Sud proveo u vezi s tim instrumentima utvrđen je niz pogrešaka i nedostataka u njihovom provođenju. Komisija je navela da će se ti nedostatci otkloniti pri zaključenju.

Sud je utvrdio da su države članice i Komisija u velikoj mjeri preduzele potrebne korake kako bi pri zaključenju programa provjerile prihvatljivost rashoda za finansijske instrumente pod podijeljenim upravljanjem. Međutim, neke su greške ostale neotkrivene, a Komisija nije otklonila najvažniju grešku koja je značajno uticala na zaključenje relevantnog operativnog programa.

Komisija je preduzela potrebne korake za odobravanje konačnih rashoda, uz jednu važnu iznimku. Riječ je o finansijskom instrumentu pod podijeljenim upravljanjem koji je Komisija prihvatila iako je u okviru njega više od 80 % finansijskih sredstava isplaćeno velikim korporacijama (od kojih su neke uvrštene na berzu), umjesto da su se ta sredstva u skladu s primjenjivim zakonodavstvom isplatila u prvom redu malim i srednjim poduzećima.

Većina nedostataka koje je Sud utvrdio, kao što su ograničenja ovlaštenja revizijskih tijela, otklonjena je kad je riječ o periodu 2014. – 2020. Kad je riječ o preostalim nedostatcima, Komisija surađuje s predstavnicima revizijskih tijela na ažuriranju svoje metodologije revizije finansijskih instrumenata i izradi smjernica o praksama sastavljanja revizijske dokumentacije.

Premda je većina nedostataka koje je Sud utvrdio otklonjena kad je riječ o programskom periodu 2014. – 2020., Sud preporučuje Komisiji da pruži savjete u vezi s najčešćim pogreškama koje su otkrivene revizijama.

Osim toga, Sud preporučuje Komisiji da dovrši smjernice namijenjene revizijskim tijelima u vezi s pružanjem garancije o prihvatljivosti rashoda za finansijske instrumente pri zaključenju.

Pouzdanost podataka u izvještajima o provođenju poboljšala se tokom godina, te se čini da se takav trend nastavlja i u pogledu izvještavanja za period 2014. – 2020. Što je izuzetno važno.

Budući da finansijski instrumenti imaju još veću ulogu i veći doseg u okviru kohezijske politike za programski period 2014. – 2020., zaključci Suda o rashodima za finansijske instrumente pod podijeljenim upravljanjem pri zaključenju perioda 2007. – 2013. bit će važni za predstojeći proces zaključenja perioda 2014. – 2020. Ukupna važnost finansijskih instrumenata dodatno će se povećati u programskom periodu 2021. – 2027.

(TH, Revizije info)