Regija i svijet

Evropski revizorski sud: FOND ZA PREVEDNU TRANZICIJU TREBALO BI U VEĆOJ MJERI USMJERITI NA USPJEŠNOST

Nedavno izmijenjeni prijedlog o uspostavljanju Fonda za pravednu tranziciju (FPT) trebao bi imati jasniju vezu s ciljevima EU u području klime i životne sredine, stoji u mišljenju koje je objavio Evropski revizorski sud (ERS). Prijedlogom se predviđa osiguravanje znatne količine dodatnih sredstava kako bi se doprinijelo tranziciji prema klimatski neutralnoj ekonomiji do 2050., ali finansiranje bi trebalo u većoj mjeri temeljiti na potrebama i usmjeriti na uspješnost. U suprotnome, upozoravaju revizori, postoji rizik od toga da se neće realizovati potrebne strukturne promjene i da će biti potrebno nanovo staviti na raspolaganje finansijska sredstva za tranziciju prema zelenoj ekonomiji.

Svrha je zakonodavnih prijedloga o uspostavljanju Fonda za pravednu tranziciju pružiti podršku tranziciji EU prema klimatski neutralnoj ekonomiji do 2050. godine i pružiti odgovor na efekte na društvo, ekonomiju i životnu sredinu u relevantnim sektorima i regijama. U tu su svrhu izvorno dodijeljena odobrena budžetska sredstva u iznosu od 7,5 milijardi eura. Nakon izbijanja pandemije COVID-19 Evropska komisija izmijenila je svoj prijedlog i znatno povećala taj iznos finansijskih sredstava, naime za 32,5 milijardi eura, raspoloživih ponajprije u okviru evropskog instrumenta za oporavak. Međutim, 21.7.2020. je, u okviru novog budžetskog plana, dogovoreno da se iznos sredstava za FPT smanji za 20 milijardi eura.

Revizori ističu da Komisija nije provela prethodnu procjenu efekta kojom bi potkrijepila izmijenjeni iznos sredstava. Utemeljena analiza potreba ključna je za garantovanje bolje raspodjele finansijskih sredstava EU-a, kao i za utvrđivanje usmjerenih ciljeva i njihovu kvantifikaciju. To dobiva još više na važnosti kad se uzme u obzir da se prijedlogom predviđa izdvajanje finansijskih sredstava za regije koje su već primile sredstva za energetsku modernizaciju iz drugih namjenskih fondova.

„Fond za pravednu tranziciju čini ključan instrument evropskog zelenog plana u svrhu garantovanja pravedne tranzicije prema klimatski neutralnoj ekonomiji kojom niko neće biti zapostavljen”, izjavio je Nikolaos Milionis, član Evropskog revizorskog suda zadužen za ovo mišljenje. „Međutim, Komisija bi trebala garantovati da za novi zakonodavni prijedlog i teritorijalne planove za pravednu tranziciju koje odbori postoji utemeljen okvir uspješnosti za postizanje ambicioznih ciljeva EU.”

Revizori su takođe utvrdili da je povezanost između uspješnosti i finansijskih sredstava relativno slaba. Predloženom metodom dodjele sredstava pruža se malo podsticaja za temeljite i obimne strukturne promjene koje su potrebne kako bi se ostvarili ciljevi EU u području klime. Osim toga, iako se predlažu zajednički pokazatelji ostvarenja i rezultata, njima nije jasno obuhvaćen cilj tranzicije iz sektora s visokim emisijama ugljika u sektore u kojima su te emisije manje. Stoga postoji znatan rizik od toga da FPT neće doprinijeti okončanju velike ovisnosti određenih regija o aktivnostima s visokim emisijama ugljika, poručuju revizori.

(ERS/revizije.info)