Novosti

DOK SE PARLAMENT BAVI NJIHOVIM IZVJEŠTAJIMA ZA 2017. I 2018. URED ZA REVIZIJU ZAVRŠIO(!) OBJAVLJIVANJE IZVJEŠTAJA O FIN. REVIZIJI ZA 2019.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, upravo je (24.7. oko 13 sati), objavio petu, posljednju, grupu izvještaja finansijske revizije za 2019. godinu. Objavljeni su izvještaji za preostalih 20 institucija Bosne i Hercegovine:

 1. Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH
 2. Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
 3. Agencija za statistiku BiH
 4. Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH
 5. Granična policija BiH
 6. Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH
 7. Institut za akreditiranje BiH
 8. Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
 9. Ministarstvo finansija i trezora BiH
 10. Ministarstvo odbrane BiH
 11. Ministarstvo pravde BiH
 12. Ministarstvo vanjskih poslova BiH
 13. Predsjedništvo BiH
 14. Regulatorna agencija za komunikacije BiH
 15. Sud BiH
 16. Tužilaštvo BiH
 17. Uprava za indirektno oporezivanje
 18. Ured za veterinarstvo BiH
 19. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
 20. Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Podsjećamo da se finansijska revizija sastoji od dva segmenta koji se odvojeno ocjenjuju – revizije finansijskih izvještaja i revizije usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

Od 20 navedenih institucija, njih 19 je dobilo pozitivno mišljenje za finansijske izvještaje (15 “čisto pozitivno”, a 4 sa “skretanjem pažnje”). Samo je Ministarstvo vanjskih poslova BiH, u ovoj grupi revidiranih institucija, dobilo mišljenje s rezervom, za finansijske izvještaje.

Što se tiče izraženih mišljenja na usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima, pozitivno mišljenje izraženo je kod 15 institucija (od čega je njih 11 dobilo pozitivno mišljenje uz sretanje pažnje). Doj je 5 institucija dobilo mišljenje s rezervom (od čega 3 sa “skretanjem pažnje”).

Institucije koje su dobile mišljenje s rezervom, za usklađenost sa zakonima i drugim propisima, su:

 • Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
 • Ministarstvo odbrane BiH
 • Ministarstvo pravde BiH
 • Ministarstvo vanjskih poslova BiH
 • Regulatorna agencija za komunikacije BiH

Ovim je Ured za reviziju institucija BiH završio i objavio sve pojedinačne izvještaje o obavljenim finansijskim revizijama institucija BiH za 2019. godinu.

Podsjećamo da se Parlamentarna skupština BiH, zbog ogromne pauze u radu nadležne komisije i u razmatranju revizorskih izvještaja u Parlamentu, još uvijek bavi izvještajima za 2017. i 2018. godinu. I da je zbog političkih igara, ove sedmice Dom naroda, zahvaljujući “entitetskom glasanju”, odbio usvajanje čak 150 izvještaja Ureda za reviziju. Iako su čak i predstavnici partije zbog čijeg protivljenja izvještaji nisu usvojeni, objašnjavali da je bavljenje Parlamenta zastarjelim izvještajima zapravo besmisleno i tek formalno izvršavanje zakonske obaveze.

(T.H., revizije.info)