Novosti

CCI PISALI GRADONAČELNIKU BRČKO DISTRIKTA

Centri civilnih inicijativa, u okviru svojih nastojanja da poboljšaju revizijski proces na svim nivoima BiH i njegove efekte na društvo, pokrenuo je inicijativu za kreiranje Uputstva postupanja revidiranih subjekata, po preporukama datim od strane revizora Brčko distrikta, koju je adresirao na novoizabranog gradonačenika Distrikta.

U pismu upućenom gradonačelniku Edinu Kadriću, Centri civilnih inicijativa ukazuju na potrebu davanja većeg značaja javnoj reviziji kroz kreiranje adekvatnog uputstva koje bi doprinijelo da institucije odgovornije pristupe realizaciji preporuka koje im je uputio Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH.

U obrazloženju svoje inicijative, CCI iznosi podatke da su analizom procesa javne revizije u Brčko distriktu BiH (koja je javnosti predstavljena u oktobru 2020. godine), ustanovili nizak stepen realizacije revizorskih preporuka. Naime, u periodu 2015.-2018. godina, institucijama je upućeno 1687 preporuka od čega je realizovano svega 33%. Također, značajan broj nerealizovanih preporuka se ponavlja iz godine u godinu.

„Institucije nisu pokazale dovoljno odgovornosti da samostalno realizuju revizorske preporuke i time unaprijede svoje poslovanje, stoga je istim potrebna formalna odrednica koja će im služiti kao vodič u postupanju po preporukama revizora“, stav je CCI-a, koji je posjetio da i Evropska komisija, također, u svojim izvještajima insistira na potrebi unapređenja stepena primjene revizorskih preporuka. I da su Akcionim planom za realizaciju prioriteta iz analitičkog izvještaja Evropske komisije definisane, između ostalog, aktivnosti za osiguranje pravovremenog i sistemskog provođenja preporuka javne revizije. Pa, između ostalog, i izrada pomenutog uputstva.

U skladu sa ovim Akcionim planom, od strane Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH prethodnoj Vladi Distrikta je upućena sugestija za donošenje ovog Uputstva, međutim isto do sada nije kreirano, iako je rok za realizaciju ove mjere, prema Akcionom planu, bio maj 2020. godine.

Centri civilnih inicijativa su, stoga pozvali novoizabranog gradonačelnika Brčko distrikta BiH da da svoj doprinos unapređenju rezultata javne revizije, te da njegova administracija u saradnji sa Uredom za reviziju pristupite izradi navedenog Uputstva.

Kako bi se, uz druge neophodne mjere – a prije svega pojačan angažman Parlamenta, Tužilaštva i Vlade – obezbijedio ozbiljniji pristup u otklanjanju nepravilnosti i nezakonitosti u radu institucija, konstatovanih u revizorskim izvještajima.

(T.H., Revizije.info)