Novosti

CCI: 14. OKTOBRA, PRED ODBORNICIMA SO KOZARSKA DUBICA NEGATIVNI REVIZORSKI IZVJEŠTAJ O RADU OPŠTINE U 2020. GODINI

Saopštenje za javnost Centara civilnih inicijativa.

Na narednoj sjednici Skupštine opštine Kozarska Dubica, koja je zakazana za 14. oktobar, jedna od tačaka dnevnog reda je i razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji sa Planom za prevazilaženje nepravilnosti, u skladu sa usvojenim Programom rada Skupštine za 2021. godinu.

Prilikom razmatranja Izvještaja o finansijskoj reviziji i Plana za prevazilaženje nepravilnosti odbornici bi trebalo ozbiljno da se posvete toj temi te da donesu zaključak kojim će se obavezati na praćenje dalje realizacije revizorskih preporuka, koji je neophodan kako bi se osiguralo da ovaj put revizorske preporuke zaista i budu realizovane.

Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja kao i izvještaj o reviziji usklađenosti sa zakonskim propisima, u Opštini Kozarska Dubica, ocijenjeni su negativnim mišljenjem od strane revizora. Kroz revizorske izveštaje daje se informacija na koji način se troši javni novac, pa tako i javna sredstva opštine Kozarska Dubica.

U okviru revizorskih izvještaja za 2020. godinu, utvrđene su značajne nepravilnosti počev od toga da je bez provođenja postupka javnih nabavki potrošeno 175.997 KM, da grant sredstva u iznosu od 1.108.451 KM nisu dodjeljivana kroz javni poziv te da su izdavana pismena odobrenja fizičkim i pravnim licima za preuzimanje goriva bez navođenja svrhe u najmanjem iznosu od 40.128 KM. Revizori su dali i prateće preporuke za njihovo otklanjanje, a sada je na Skupštini opštine Kozarska Dubica da usvoji plan za njihovo otklanjanje te naknadno vrši javni nadzor nad realizacijom preporuka iz plana. Izuzetno je bitno da se javna sredstva tačnije sredstva svih građana troše transparentno, odgovorno i efikasno, te da se njima raspolaže u najboljem interesu građana. Još važnije je da ukoliko dođe do odstupanja od navedenih principa uslijedi adekvatna reakcija nadležnih.

„Od 14 jedinica lokalne samouprave za koje je objavljen izvještaj o finansijskoj reviziji ove godine, Kozarska Dubica je jedina dobila negativno revizorsko mišljenje kako za reviziju finansijskih izvještaja, tako i za reviziju usklađenosti sa zakonskim propisima. Ista mišljenja ova Opština je dobila i u prethodnom ciklusu revizije, 2017. godine, što znači da Kozarska Dubica ne uči na svojim greškama. S tim u vezi možemo slobodno reći da u ovoj Opštini postoji dosta prostora za napredovanje zbog čega zagovaramo strog nadzor nad realizacijom revizorskih preporuka od strane Skupštine kako bismo osigurali odgovornije i efikasnije trošenje novca svih građana.“ ističu iz Centara civilnih inicijativa (CCI).

Centri civilnih incijativa (CCI) još jednom pozivaju odbornike Skupštine opštine Kozarska Dubica da prilikom razmatranja revizorskih izvještaja donesu odluku kojom se obavezuju da će vršiti javni nadzor nad realizacijom revizorskih preporuka kako bi osigurali da se identifikovani propusti i nepravilnosti otklone u narednom periodu, a netransparentno i neefikasno trošenja novca građana zaustavi.