Novosti

8. APRILA DOM NARODA O REVIZIJAMA UČINKA KOJE JE PREDSTAVNIČKI DOM USVOJIO 25. FEBRUARA

Dom naroda državnog parlamenta u srijedu, 8.4., održaće svoju 16. redovnu sjednicu u aktuelnom sazivu.

Od 35 planiranih tačaka dnevnog reda, dvije se odnose na rad Ureda za reviziju institucija BiH.

To su Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: “Aktivnosti institucija BiH na osiguravanju radijacijske i nuklearne sigurnosti“ i Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: “Pretpostavke za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog onečišćenja mora“.

Ova dva izvještaja, o kojim smo već opširnije pisali, još 25. februara usvojena su na Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

(Revizije.info)