Novosti

PRIJE 2 DANA DOM NARODA OBORIO 150, DANAS PREDSTAVNIČKI DOM USVOJIO TRI

Na danas, 23.7., održanoj 11. sjednici Predstavničkog doma državnog parlamenta, usvojena su sva tri izvještaja o provedenim revizijama učinka Ureda za reviziju institucija BiH, koja su se nalazila na dnevnom redu sjednice.

Usvojen je Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi „Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki pred Uredom za razmatranje žalbi BiH“. A uz ovaj izvještaj, Predstavnički dom je usvojio i zaključak kojim od Ureda za razmatranje žalbi BiH traži da u roku od šest mjeseci izvijesti Predstavnički dom o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz izvještaja o navedenoj reviziji učinka, te da o preduzetim aktivnostima upozna Ured za reviziju institucija BiH.

Usvojen je i Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka na temu: „Sigurnost proizvoda i integracije u tržište Evropske unije“. Uz ovaj Izvještaj, Dom je usvojio zaključak kojim od Vijeća ministara BiH traži da u roku od tri mjeseca izvijesti Predstavnički dom o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz ovog izvještaja, te da o preduzetim aktivnostima upozna Ured za reviziju institucija BiH.

Dom je usvojio i Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka na temu: „Praćenje realizacije preporuka revizije učinka“. Kao i zaključak kojim Predstavnički dom od Vijeća ministara BiH traži da u roku od 30 dana izvijesti Predstavnički dom o tome u kojoj je fazi izrada izmjena Zakona o deminiranju u BiH.

(TH, revizije.info)