Podsjećanja

2017. – REVIZIJA ČEŠLJALA I OBJAVILA: DODJELA STIPENDIJA U RS NETRANSPARENTNA, ISPLATE STUDENTIMA TRAJU I DO 10 MJESECI!

U rubrici Podsjećanja, objavljujemo tekst magazina Buka, iz decembra 2017. o reviziji učinka na temu ''Stipendiranje studenata u Republici Srpskoj'', provedenoj od strane Glavne službe za reviziju javnog sektora RS. To je prva objavljena Revizija Glavne službe nakon kontroverzne smjene na čelu te institucije, krajem 2017.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je provela reviziju učinka pod nazivom ”Stipendiranje studenata u Republici Srpskoj”.

Revizija je stipendiranje studenata u Republici Srpskoj posmatrala u Ministarstvu prosvjete i kulture, Ministarstvu nauke i tehnologije – Fond ”Dr Milan Jelić” i jedinicama lokalnih samouprava.

Revizija je objavljena na sajtu Glavne službe 12.12. I to je ujedno i prva objavljena Revizija Glavne službe sa novim rukovodstvom.

Podsjetimo da je prethodni Glavni revizor Duško Šnjegota podnio ostavku na ovu funkciju zbog objavljenog izvještaja o konsolidovanom budžetu, a sa kojim se nije složila vlast u Republici Srpskoj. Samo dan nakon razgovora sa Predsjednikom RS Miloradom Dodikom, Šnjegota i njegov zamjenik stavili su mandate na raspolaganje Narodnoj skupštini. Na dramatičnoj sjednici Narodne skupštine RS, na kojoj je fizički onemogućeno opoziciji da prisustvuje zasijedanju, prihvaćena je ostavka Glavnog revizora i njegovog zamjenika. Na narednoj sjednici, ponovo bez prisustva opozicije, vladajuća većina je izabrala Jovu Radukića za vršioca dužnosti glavnog revizora RS. Odluka o izboru vršioca dužnosti glavnog revizora objavljena je u “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 99/17 i stupila je na snagu 8.11.2017. godine.

Na zvaničnom sajtu Glavne službe za reviziju, 12. decembra, pojavila se  Revizija koja je analizirala stipendije za prvi ciklus studija koje su dodijeljenje u periodu za akademsku 2012/2013. do 2016/2017. godinu.

Cilj revizije je bio da se ispita da li je postojeći način stipendiranja studenata u Republici Srpskoj transparentan i da li su nadležna ministarstva i gradovi/opštine obezbijedili najbolje moguće korištenje resursa za stipendiranje.

Nalazi ove revizije ukazuju da stipendiranje studenata u Republici Srpskoj nije u potpunosti transparentno u smislu dostupnosti potrebnih informacija za ostvarivanje prava na stipendiju i ne obezbjeđuje najbolje moguće korištenje sredstava koja se izdvajaju za stipendije iz budžeta ministarstava i gradova/opština.

Podaci o ukupnom broju studenata prvog ciklusa studija pokazuju trend pada za 15% u posmatranom periodu. Broj stipendija za studente prvog ciklusa studija se smanjuje, ali u Republici Srpskoj je stipendiran svaki 6-ti student prvog ciklusa studija.

“Različita je struktura broja stipendista i dodjeljenih sredstava u zavisnosti od kategorije stipendiranih studenata i u zavisnosti od davaoca stipendije. U ukupnoj strukturi broja stipendista oko 60% se odnosi na kategoriju stipendiranih uspješnih studenata, 30% na kategoriju stipendiranih studenata sa socijalnim statusom i 10% na kategoriju stipendiranih studenata koji studiraju definisana deficitarna zanimanja”, stoji u nalazima Revizije.

Kako su naveli,  za utvrđivanje rang listi za dodjelu stipendija primjenjuje se veliki broj kriterija koji se najčešće ponavljaju bez obzira na kategoriju stipendiranih studenata.

U Ministarstvu prosvjete i kulture i u gradovima/opštinama koje vrše bodovanje i rangiranje stipendista analizom je utvrđeno postojanje jake korelacije bodova koji se dobiju po osnovu kriterija uspješnosti i mjesta na rang listi za kategoriju stipendirani uspješni studenti. Kod kategorije stipendirani studenti sa socijalnim statusom ne postoji jasna korelacija bodova koji se dobiju po osnovu vrednovanja kriterija socijalnog statusa studenta i mjesta na rang listi.

Procedure za dodjelu stipendija su komplikovane i dugo traju, zaključili su revizori.

“Značajan broj odluka prethodi raspisivanju konkursa, kao i čekanje na usvajanje budžeta. Konkursi ne sadrže sve informacije koje bi trebali da imaju u cilju transparentnosti dodjele stipendija. Vrijeme dodjele stipendija je dugo i utvrdili smo da se vrijeme pogoršalo za akademsku 2016/2017. godinu u odnosu na prethodnu. Ukupno vrijeme od početka akademske godine do prve isplate u zavisnosti od davaoca stipendije traje od oko 3,5 mjeseca do 10 i više mjeseci”, navode u Reviziji.

Davaoci stipendije nisu u potpunosti definisali koje pokazatelje o stipendiranju studenata će pratiti i u kojim vremenskim intervalima. Iako su davaoci stipendije u posmatranom periodu vršili određene promjene u proceduralnom smislu dodjele stipendija, nisu vršili analizu uticaja tih promjena na uspješnost stipendiranja.

Informacije ili izvještaje o stipendiranju studenata uglavnom rade svi davaoci stipendija. Ipak ukupni i generalni podaci o svim stipendijama u Republici Srpskoj uglavnom nisu dostupni javnosti. Pojedinačni podaci o stipendijama su, u zavisnosti od davaoca stipendije i akademske godine, u najvećoj mjeri dostupni javnosti.

Nakon objavljene revizije, stigla je i reakcija Ministarstva. Isplate stipendija se vrše u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu RS – naveli su u Minitarstvu za Fenu. Uvjeravaju i da se sve isplate izvrše u kalendarskoj godini za koju su i objavljeni konkursi te podsjećaju da se revizija učinka stipendiranja studenata u RS-u ne odnosi samo na ovaj resor, već na sav javni sektor.

Entitetsko Ministarstvo prosvjete i kulture uputilo je Glavnoj službi za reviziju komentar na Nacrt izvještaja revizije učinka “Stipendiranja studenata u RS“, a koji se odnosi na period provođenja konkursne procedure, kao i na period isplata stipendija. Podsjećaju i da je na pet konkursa za dodjelu stipendija studentima studija I, II i III ciklusa, koje Ministarstvo prosvjete i kulture objavi krajem oktobra, pristiglo oko 2.000 prijava.

“Konkursi su otvoreni 30 dana, tj. do decembra, tako da nije moguće konkursnu proceduru provesti u periodu koji je predložila revizija, ali neke općine imaju veoma mali broj kandidata i konkursnu proceduru mogu provesti u veoma kratkom vremenu.”

Kada je u pitanju transparentnost, Ministarstvo sve preliminarne i konačne rang liste i sve informacije u vezi sa stipendiranjem objavljuje na portalu Vlade RS-a, na stranici Ministarstva prosvjete i kulture: www.vladars.net. Također, objavljivanje konkursa i rezultata konkursa se uvijek medijski promoviše kako bi bilo dostupno najširoj javnosti.

Tvrde da se ne može napraviti kriterijum vrednovanja koji će odgovarati svima, ali da će Ministarstvo naredne godine pokušati pronaći modul koji će se prilagoditi zaključku revizije, a da li će i on biti adekvatan pokazat će vrijeme.

(Elvir Padalović, BUKA, 24.12.2017.)