Novosti

13. SJEDNICA KOMISIJE ZA FINANSIJE I BUDŽET DOMA NARODA PS BIH – na dnevnom redu tek plan za razmatranje revizorskih izvještaja

Danas, 5.10.2020., sa početkom u 12 sati, održaće se 13. Sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, u aktuelnom sazivu.

Pored usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, na dnevnom redu 13. sjednice nalazi se još 5 tačaka, od kojih su 3 u vezi sa radom Ureda za reviziju institucija BiH.

Biće razmotren Finansijski izvještaj Ureda za prvih 6 mjeseci 2020. i njegov Nacrt budžeta za 2021. godinu.

A na dnevnom redu konačno će se naći i Prijedlog plana Komisije za finansije i budžet Doma naroda za razmatranje revizorskih izvještaja o finansijskom poslovanju institucija BiH u 2019. godini.

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma, ove tri tačke realizovala je na svojoj 16. sjednici 14.09.2020.

Podsjetimo, Ured je izvještaje počeo objavljivati 26.05. i objavljivao ih sukcesivno, do 24.07., kada je objavljen posljednji “paket” izvještaja o provedenim finansijskim revizijama institucija na državnom nivou.

Da bi o njima raspravljao Parlament, oni prvo treba da prođu komisijsku fazu (u oba doma posebno). Koja podrazumijeva raspravu, saslušanja za određene institucije i kreiranje zaključaka koji se upućuju poslanicima i delegatima.

(TH, revizije.info)