Finansijska revizija

Revizija javnog sektora predstavlja jedan od najvažnijih kontrolnih mehanizama pravilnog i efikasnog trošenja javnih sredstava. Uredi za reviziju svake godine obavljaju finansijske revizije institucija BiH te ukazuju na slabosti i nepravilnosti u trošenju javnih sredstava.