Novosti Priče u fokusu

U BiH postoje institucije koje nikada nisu bile predmet revizije

Kroz predstojeće aktivnosti nastojat ćemo unaprijediti učinkovitost procesa revizije u cilju povećanja odgovornosti revidiranih institucija i ispunjenje preporuka

(24.05.2019.) Danas je u Sarajevu održan prvi konzultativni sastanak na projektu „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“, koji provode Centri civilnih inicijativa (CCI) uz financijsku podršku Švedske. Projektom se želi doprinijeti odgovornijem trošenju proračunskih sredstava i smanjenju korupcije u javnim institucijama u BiH. 

”U BiH postoje institucije koje nikada nisu bile predmet revizije, a i u onim institucijama koje su to bile, naredna revizija se neće desiti još mnogo godina. Švedska je posvećena davanju doprinosa povećanju transparentnosti i smanjenju korupcije u BiH. Ova suradnja s Centrima civilnih Inicijativa (CCI) jedan je od najboljih načina rada da se poveća transparentnost. Nadamo se da će u naredne četiri godine CCI promijeniti stvari i pomoći institucijama u BiH da postanu transparentnije”, ovom priliko izjavila je ispred Veleposlanstva Švedske u BiH, Marie Bergström, direktorica odjela za razvojnu suradnju u Veleposlanstvu Švedske u BiH. 

Unaprijediti učinkovitost revizija 

Konzultativni sastanak okupio je predstavnike vrhovnih revizorskih institucija u BiH, predstavnike parlamentarnih/skupštinskih komisija za financije, proračun i reviziju, predstavnike nadležnih tužiteljstava za postupanje po nalazima iz revizorskih izvještaja, kako bi se s ključnim akterima analizirali planirani pristupi na projektu i identificirale potencijalne tačke za poboljšanje planirane metodologije. Ovim i sličnim sastancima dodatno se osigurava zajednička svrha i partnerski rad na projektu. 

”Kroz predstojeće aktivnosti nastojat ćemo unaprijediti učinkovitost procesa revizije u cilju povećanja odgovornosti revidiranih institucija i ispunjenje preporuka, kao i unapređenje uloge i prakse parlamentarnih komisija koje se bave revizijama. Istovremeno radit će se na uspostavljanju koordinacijskih tijela suradnje između tužiteljstva i javne revizije kako bi se razmijenile informacije i poboljšala sinergija u suočavanju s korupcijom u javnim institucijama. Zbog toga je bitno, na samom početku projekta, okupiti sve relevantne aktere i dogovoriti usuglašeno zajedničko djelovanje, a sve s ciljem davanja doprinosa odgovornijem trošenju proračunskih sredstava i smanjenju korupcije u javnim institucijama u BiH”, navela je Jasmila Pašić, projekt menadžerica CCI-a. 

Važnost nadzora civilnog društva 

„U ime Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, izražavam zadovoljstvo što je SIDA kroz ovaj projekt prepoznala potrebu podizanja svijesti o značajnosti rada i podizanja utjecaja rada institucija za reviziju javnog sektora u BiH. Sigurna sam da će CCI, kao implementator projektnih aktivnosti, uz podršku svih relevantnih sudionika, uspjeti u postizanju ciljeva ovog projekta. Smatramo da je uključivanje organizacija civilnog društva u nadzor nad upotrebom javnog novca ključno kako bi se povećala transparentnost rada institucija, ali i povećao pritisak javnosti i institucije pozvale na odgovornost. Ovaj projekt nudi jednu sinergiju aktivnosti koje su već urađene ili su u toku, ali ih potrebno podići na viši nivo kako bi bile vidljivije i zaista napravile pozitivne promjene”, istaknula je Jasmina Galijašević, šefica Odsjeka za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću Ureda za reviziju institucija BiH. 

”Od revizije ipak previše očekujemo, uzimajući u obzir da se u državi bez bilo kakve sankcije ne poštuju ni presude Ustavnog suda. Bojim se da u vremenu pred nama moramo pronaći adekvatne mehanizme efikasnog sankcioniranja neodgovornosti u trošenju javnih sredstava, ako mislimo da uozbiljimo sam instrument revizije. 

Govorim o potrebi da se za negativni revizorski izvještaj podrazumijeva politička odgovornost, ostavke, što direktno zavisi od podizanja standarda (ne)prihvatljivosti ponašanja unutar političkih stranaka, kada je u pitanju nulta stopa tolerancije prema korupciji. Samim tim će se stvoriti i povoljniji ambijent za rad pravosudnih institucija u okviru razmatranja nalaza revizije, te utvrđivanja eventualne prekršajne ili kaznene odgovornosti ovlaštenih osoba”, naveo je Aner Žuljević izalanik u Domu naroda Parlamenta FBiH 

e-baza izvještaja 

S ciljem povećanja transparentnosti u pogledu učinkovitosti procesa revizije i preporuka koje su dostavljene javnim institucijama BiH, u narednom periodu bit će kreirana e-baza koja će javnosti na jednom mjestu davati pregled preporuka iz javnih revizorskih izvještaja. 

Pored toga, putem navedene e-baze će se vršiti aktivno praćenje i analiza institucija i mjera koje su poduzeli kako bi implementirali preporuke revizora, te redovno informirati javnost o navedenom”, dodala je Jasmila Pašić.