Osnovni podaci o revizijama
Broj izvještaja / Broj institucija 490 / 75
Ukupan budžet (KM) 5.670.818.288
Broj uposlenih 132.028
Broj preporuka 3.328
Kvalifikacije i kršenje zakona
Broj kvalifikacija 57
Broj skretanja pažnje 801
Prekršeno zakona / Broj kršenja 22 / 175
Prekršeno drugih akata / Broj kršenja 65 / 216
Revizorska mišljenja
Broj pozitivnih mišljenja 441
Broj negativnih mišljenja 0
Broj mišljenja sa rezervom 45
Ostala mišljenja 4
Subjekt God. Mišljenje o fin. izvještajima Mišljenje o usklađenosti Mišljenje fin. revizije Prepo-ruke
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za državnu službu BiH2015Pozitivno mišljenje
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje2015Pozitivno mišljenje
Ured za razmatranje žalbi BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za javne nabavke BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za rad i zapošljavanje BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za policijsku podršku BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za osiguranje u BiH2015Pozitivno mišljenje
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za javne nabavke BiH2015Pozitivno mišljenje
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH2015Mišljenje sa rezervom
Agencija za antidoping kontrolu BiH2015Pozitivno mišljenje
Agencija za rad i zapošljavanje BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH2015Pozitivno mišljenje
Agencija za sigurnost hrane BiH2015Pozitivno mišljenje
Agencija za statistiku BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH2015Pozitivno mišljenje
Agencija za nadzor nad tržištem BiH2015Pozitivno mišljenje
Agencija za poštanski promet BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH2015Pozitivno mišljenje
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH2015Pozitivno mišljenje
Arhiv BiH2015Pozitivno mišljenje
Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH2015Pozitivno mišljenje
Centar za uklanjanje mina u BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH2015Pozitivno mišljenje
Centralna izborna komisija BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Direkcija za ekonomsko planiranje BiH2015Pozitivno mišljenje
Direkcija za evropske integracije BiH2015Pozitivno mišljenje
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Državna agencija za istrage i zaštitu BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH2015Mišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Fond za povratak BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Granična policija BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH2015Pozitivno mišljenje
Institut za akreditiranje BiH2015Pozitivno mišljenje
Institut za intelektualno vlasništvo BiH2015Pozitivno mišljenje
Institut za mjeriteljstvo BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Institut za nestale osobe BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Institut za standardizaciju BiH2015Pozitivno mišljenje
Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Komisija za koncesije BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Konkurencijsko vijeće BiH2015Pozitivno mišljenje
Memorijalni centar Srebrenica2015Pozitivno mišljenje
Ministarstvo civilnih poslova BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo finansija i trezora BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH2015Mišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Ministarstvo odbrane BiH2015Mišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Ministarstvo pravde BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo sigurnosti BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo vanjskih poslova BiH2015Mišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Odbor državne službe za žalbe BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Parlamentarna skupština BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Pravobranilaštvo BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Predsjedništvo BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Regulatorna agencija za komunikacije BiH2015Pozitivno mišljenje
Služba za poslove sa strancima BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Služba za zajedničke poslove institucija BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Sud BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Tužilaštvo BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Uprava za indirektno oporezivanje BiH2015Mišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja2015Pozitivno mišljenje
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ured za harmonizaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH2015Pozitivno mišljenje
Ured za razmatranje žalbi BiH2015Pozitivno mišljenje
Ured za veterinarstvo BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ured za zakonodavstvo BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ustavni sud BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Vijeće za državnu pomoć BiH2015Pozitivno mišljenje
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH2015Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za antidoping kontrolu BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za državnu službu BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH2016Pozitivno mišljenjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Agencija za javne nabavke BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za nadzor nad tržištem BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za osiguranje u BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za policijsku podršku BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za poštanski promet BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za rad i zapošljavanje BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za sigurnost hrane BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za statistiku BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Arhiv BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Centar za uklanjanje mina u BiH2016Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Centralna izborna komisija BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Direkcija za ekonomsko planiranje BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Direkcija za evropske integracije BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH2016Pozitivno mišljenjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Državna agencija za istrage i zaštitu BiH2016Pozitivno mišljenjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Fond za povratak BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Granična policija BiH2016Pozitivno mišljenjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH2016Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Institut za akreditiranje BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Institut za intelektualno vlasništvo BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Institut za mjeriteljstvo BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Institut za nestale osobe BiH2016Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Institut za standardizaciju BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH2016Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Komisija za koncesije BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH2016Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Konkurencijsko vijeće BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Memorijalni centar Srebrenica2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Ministarstvo civilnih poslova BiH2016Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo finansija i trezora BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo odbrane BiH2016Mišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Ministarstvo pravde BiH2016Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo sigurnosti BiH2016Pozitivno mišljenjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo vanjskih poslova BiH2016Mišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Odbor državne službe za žalbe BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Parlamentarna skupština BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Pravobranilaštvo BiH2016Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Predsjedništvo BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Regulatorna agencija za komunikacije BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Služba za poslove sa strancima BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Služba za zajedničke poslove institucija BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Sud BiH2016Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Tužilaštvo BiH2016Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom Mišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Uprava za indirektno oporezivanje BiH2016Pozitivno mišljenjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ured za harmonizaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Ured za razmatranje žalbi BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ured za veterinarstvo BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ured za zakonodavstvo BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Ustavni sud BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Vijeće za državnu pomoć BiH2016Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH2016Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Agencija za antidoping kontrolu BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za državnu službu BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za javne nabavke BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za nadzor nad tržištem BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za osiguranje u BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za policijsku podršku BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za poštanski promet BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za rad i zapošljavanje BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za sigurnost hrane BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za statistiku BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Arhiv BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH2017Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Centar za uklanjanje mina u BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Centralna izborna komisija BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Direkcija za ekonomsko planiranje BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Direkcija za evropske integracije BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Državna agencija za istrage i zaštitu BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Fond za povratak BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Granična policija BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Institut za akreditiranje BiH2017Mišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Institut za intelektualno vlasništvo BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Institut za mjeriteljstvo BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Institut za nestale osobe BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Institut za standardizaciju BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH2017Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Komisija za koncesije BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Konkurencijsko vijeće BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Memorijalni centar Srebrenica2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Ministarstvo civilnih poslova BiH2017Pozitivno mišljenjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Ministarstvo finansija i trezora BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo odbrane BiH2017Mišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Ministarstvo pravde BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo sigurnosti BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Ministarstvo vanjskih poslova BiH2017Mišljenje sa rezervom Mišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH2017Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Odbor državne službe za žalbe BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Parlamentarna skupština BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Pravobranilaštvo BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Predsjedništvo BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Regulatorna agencija za komunikacije BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Služba za poslove sa strancima BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Služba za zajedničke poslove institucija BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Sud BiH2017Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Tužilaštvo BiH2017Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Uprava za indirektno oporezivanje BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ured za harmonizaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ured za razmatranje žalbi BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ured za veterinarstvo BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ured za zakonodavstvo BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Ustavni sud BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Vijeće za državnu pomoć BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH2017Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za antidoping kontrolu BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za državnu službu BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH2018Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za javne nabavke BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za nadzor nad tržištem BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za osiguranje u BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za policijsku podršku BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za poštanski promet BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za rad i zapošljavanje BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za sigurnost hrane BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za statistiku BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Arhiv BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Centar za uklanjanje mina u BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Centralna izborna komisija BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Direkcija za ekonomsko planiranje BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Direkcija za evropske integracije BiH2018Pozitivno mišljenjeMišljenje sa rezervom Mišljenje sa rezervom
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Državna agencija za istrage i zaštitu BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Fond za povratak BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo odbrane BiH2018Mišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Ministarstvo finansija i trezora BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Uprava za indirektno oporezivanje BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo vanjskih poslova BiH2018Mišljenje sa rezervom Mišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Institut za nestale osobe BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Parlamentarna skupština BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH2018Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo sigurnosti BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Memorijalni centar Srebrenica2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo pravde BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Tužilaštvo BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Služba za poslove sa strancima BiH2018Mišljenje sa rezervom Mišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH2018Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Predsjedništvo BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo civilnih poslova BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Granična policija BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Sud BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH2018Pozitivno mišljenjeMišljenje sa rezervom Mišljenje sa rezervom
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Regulatorna agencija za komunikacije BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ured za razmatranje žalbi BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine2018Suzdržano mišljenjeSuzdržano mišljenjeSuzdržano mišljenje
Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine2017Suzdržano mišljenjeSuzdržano mišljenjeSuzdržano mišljenje
Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine2015Suzdržano mišljenje
Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine2016Suzdržano mišljenjeSuzdržano mišljenjeSuzdržano mišljenje
Služba za zajedničke poslove institucija BiH2018Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Pravobranilaštvo BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Vijeće za državnu pomoć BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Komisija za koncesije BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ured za veterinarstvo BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Institut za akreditiranje BiH2018Mišljenje sa rezervom Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Institut za standardizaciju BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Odbor državne službe za žalbe BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Konkurencijsko vijeće BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ustavni sud BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ured za zakonodavstvo BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Institut za mjeriteljstvo BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Institut za intelektualno vlasništvo BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Ured za harmonizaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH2018Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za antidoping kontrolu BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za nadzor nad tržištem BiH2019Pozitivno mišljenjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Agencija za osiguranje u BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za poštanski promet BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Arhiv BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Direkcija za ekonomsko planiranje BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Direkcija za evropske integracije BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Fond za povratak BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Institut za intelektualno vlasništvo BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Institut za standardizaciju BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH2019Pozitivno mišljenjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Agencija za policijsku podršku BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Centar za uklanjanje mina u BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Državna agencija za istrage i zaštitu BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Institut za nestale osobe BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo civilnih poslova BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH2019Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH2019Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Parlamentarna skupština BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ured za zakonodavstvo BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Ustavni sud BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za državnu službu BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH2019Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Institut za mjeriteljstvo BiH2019Pozitivno mišljenjeMišljenje sa rezervom Mišljenje sa rezervom
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Memorijalni centar Srebrenica2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Odbor državne službe za žalbe BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo sigurnosti BiH2019Pozitivno mišljenjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Agencija za sigurnost hrane BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Centralna izborna komisija BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Komisija za koncesije BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Konkurencijsko vijeće BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Pravobranilaštvo BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Služba za poslove sa strancima BiH2019Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Služba za zajedničke poslove institucija BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ured za harmonizaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Vijeće za državnu pomoć BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za statistiku BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Granična policija BiH2019Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Institut za akreditiranje BiH2019Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH2019Pozitivno mišljenjeMišljenje sa rezervom Mišljenje sa rezervom
Ministarstvo finansija i trezora BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo odbrane BiH2019Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom Mišljenje sa rezervom
Ministarstvo pravde BiH2019Pozitivno mišljenjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Ministarstvo vanjskih poslova BiH2019Mišljenje sa rezervom Mišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Predsjedništvo BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Regulatorna agencija za komunikacije BiH2019Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Sud BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Tužilaštvo BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ured za veterinarstvo BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Uprava za indirektno oporezivanje BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH2019Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za antidoping kontrolu BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za osiguranje u BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za policijsku podršku BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za poštanski promet BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za sigurnost hrane BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Centralna izborna komisija BiH2020Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Direkcija za evropske integracije BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Fond za povratak BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Institut za intelektualno vlasništvo BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Institut za mjeriteljstvo BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Komisija za koncesije BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Konkurencijsko vijeće BiH2020Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Parlamentarna skupština BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Služba za zajedničke poslove institucija BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Tužilaštvo BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ured za zakonodavstvo BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za javne nabavke BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za nadzor nad tržištem BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Institut za akreditiranje BiH2020Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za rad i zapošljavanje BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH2020Pozitivno mišljenjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Arhiv BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Memorijalni centar Srebrenica2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Ministarstvo sigurnosti BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Centar za uklanjanje mina u BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Direkcija za ekonomsko planiranje BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH2020Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Odbor državne službe za žalbe BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Ustavni sud BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Vijeće za državnu pomoć BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ured za harmonizaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za državnu službu BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH2020Pozitivno mišljenjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Agencija za statistiku BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ured za veterinarstvo BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Državna agencija za istrage i zaštitu BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH2020Mišljenje sa rezervom Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Granična policija BiH2020Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Institut za nestale osobe BiH2020Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Institut za standardizaciju BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo finansija i trezora BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo civilnih poslova BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo pravde BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH2020Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Predsjedništvo BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Pravobranilaštvo BiH2020Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH2020Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Regulatorna agencija za komunikacije BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Sud BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Ured za razmatranje žalbi BiH2020Mišljenje sa rezervom Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH2020Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo odbrane BiH2020Mišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Služba za poslove sa strancima BiH2020Mišljenje sa rezervom Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Uprava za indirektno oporezivanje BiH2020Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo vanjskih poslova BiH2020Mišljenje sa rezervom Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Agencija za antidoping kontrolu BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za nadzor nad tržištem BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za osiguranje u BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za poštanski promet BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za rad i zapošljavanje BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za statistiku BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Centralna izborna komisija BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Direkcija za ekonomsko planiranje BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Institut za intelektualno vlasništvo BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Konkurencijsko vijeće BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Odbor državne službe za žalbe BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ustavni sud BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ured za razmatranje žalbi BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Vijeće za državnu pomoć BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za javne nabavke BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za policijsku podršku BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za sigurnost hrane BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Arhiv BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Centar za uklanjanje mina u BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Direkcija za evropske integracije BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Komisija za koncesije BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ured za zakonodavstvo BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Granična policija BiH2021Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Institut za nestale osobe BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Memorijalni centar Srebrenica2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ministarstvo pravde BiH2021Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Regulatorna agencija za komunikacije BiH2021Mišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje
Ured za veterinarstvo BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Ured za harmonizaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenjePozitivno mišljenje
Tužilaštvo BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Predsjedništvo BiH2021Pozitivno mišljenjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjePozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje
Institut za akreditiranje BiH2021Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnjeMišljenje sa rezervom Mišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje