Odgovorne osobe

Godina Ime Prezime Pozicija/Uloga

Obavljene revizije

Godina Revizorski ured Mišljenje o finansijskim izvještajima Mišljenje o usklađenosti Mišljenje finansijske revizije* Kvali-fikacij. Skret. pažnje Prek. Zak. Prek. drugi akt. Prepo-ruke
*Do izvještaja za 2015. godinu, za državni i ured za reviziju institucija u FBiH, a za Glavnu službu za reviziju javnog sektora RS, do izvještaja za 2013., u revizorskim izvještajima je davana jedno mišljenje - za finansijsku reviziju, koje je izvođeno iz mišljenja za finansijske izvještaje i mišljenja za usklađenost sa zakonima i drugim aktima. Od 2016. (odnosno, za GSzRJSRS, od 2014.) se, u revizorskim izvještajima, navode (samo) ova dva mišljenja, a zajedničko mišljenje revizije se koristi tek u sumarnim pregledima, u godišnjim izvještajima ureda i njihovim saopštenjima za javnost.