Iz revizorskih izvještaja

TUŽILAŠTVO BiH POD LUPOM REVIZORA: Radna mjesta popunjavaju bez oglasa, prekršen Zakon o javnim nabavkama, povećani troškovi,…

U Finasijskom revizorskom izvještaju Tužilaštva BiH utvrđeno je postojanje diskriminacije, koja je nastala zbog nedovoljne posvećenosti formalno pravnom rasporedu osoblja, što je za posljedicu imalo i pokretanje određenih sudskih sporova.

Ured za reviziju institucija BiH uradio je izvještaj o poslovanju Tužilaštva Bosne i Hercegovine u kojem su uočeni brojni nedostaci, nepravilnosti, pa i nezakonitosti. Zabrinjavajuće je da institucija koja se treba baviti vladavinom prava, istragama i kažnjavanjem odgovornih i sama ima problema sa funkcionisanjem u skladu sa zakonom i propisima.

Sudski sporovi

U Finasijskom revizorskom izvještaju Tužilaštva BiH utvrđeno je postojanje diskriminacije, koja je nastala zbog nedovoljne posvećenosti formalno pravnom rasporedu osoblja, što je imalo i za posljedicu pokretanje određenih sudskih sporova.

Sud BiH je odbio tužbene zahtjev za utvrđivanje diskriminacije zbog nedonošenja rješenja o razvrstavanju radnog mjesta u platni razred.

Revizori su naveli i da tokom 2019. godini nije bilo prijema na neodređeno radno vrijeme, dok je  ugovor na određeno radno vrijeme zaključen za obavljanje poslova na poziciji referenta-specijaliste tehničara.

„Predmetno radno mjesto je popunjeno bez raspisivanja javnog oglasa, a kao obrazloženje za navedeno postupanje navodi se iznenadno i hitno povećanje obima poslova, kao i iznenadni odlazak dotadašnjeg zaposlenika. Međutim, budući da se ugovor u 2019. godini produžavao četiri puta (s prekidima između ugovora), smatramo da je bilo dovoljno vremena za raspisivanje javnog oglasa za navedeno radno mjesto“, pojasnili su revizori u Izvještaju.

Revizori su u izvještaju konstatovali da je ova državna institucija povećala putne troškove za 15.000 KM, nabavku materijala za 20.000 KM i izdatke za tekuće održavanje za 30.000 KM, a smanjenila ugovorene i druge posebne usluge za 65.000 KM.

„S obzirom na to da je budžet usvojen tek u decembru 2019. godine, Tužilaštvo se tokom godine finansiralo na osnovu četiri tromjesečne odluke o privremenom finansiranju institucija BiH, a što je utjecalo na realizaciju budžeta“, navode revizori.

Javne nabavke

Tužilaštvo je prekršilo i Zakon o javnim nabavkama jer na svojoj internet stranici nije objavilo plan javnih nabavki za tekuću godinu, niti je objavilo obrazac za praćenje realizacije ugovora.

Javna nabavka, usluga oglašavanja u visokotiražnim dnevnim novinama u BiH na b/h/s jeziku je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Nakon provedenog postupka zaključen je okvirni sporazum na period od 24 mjeseca ukupne vrijednosti 29.694 KM sa PDV-om.

„U toku provođenja postupka javne nabavke Komisija za javne nabavke je konstatovala da je pristigla jedna ponuda i da je ponuđač dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu. U postupku revizije je konstatovano da je predmetna ponuda dostavljena u spiralno uvezanoj plastičnoj fascikli koja nije osigurana jemstvenikom“, konstatuju revizori. Zaključuju da je ovakvu ponudu bilo potrebno odbaciti jer je prema Zakonu o javnim nabavkama BiH, a što je definisalo i Tužilaštvo BiH kao ugovorni organ ponuda trebala biti čvrsto uvezana na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, te da se pod čvrstim uvezom podrazumijeva ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom, što nije bio slučaj kod ove ponude.

(SLOBODNA BOSNA)