Novosti

PETI SASTANAK PODODBORA ZA EKONOMSKA I FINANSIJSKA PITANJA I STATISTIKU EU-BIH

Zamjenik Generalnog revizora Jasmin Pilica je, između ostalog, izvijestio Evropsku komisiju i o formiranju Radne grupe za unaprjeđenje rezultata revizije, neformalnog tijela formiranog na inicijatvu Centara civilnih inicijativa.

Krajem prošle sedmice održan je, u online formatu, 5. sastanak Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku između EU i BiH, jednog od segmenata institucionalne strukture za provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015.

Sastanci ovog pododbora, kao i ostalih 6 koji djeluju pod nadležnošću Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, jednog od tijela koje vrši nadzor nad primjenom i provođenjem SSP-a, održavaju se na godišnjem nivou i predstavljau svojevrsni forum u okviru kog se razmatra širok dijapazon pitanja, od provođenja Sporazuma do ispunjavanja prioriteta i preporuka s prethodnih sastanaka.

5. sastankom su predsjedavali Uwe Stamm, šef jedinice pri Generalnom direktoratu za ekonomska i finansijska pitanja Evropske komisije i Vera Letica, pomoćnica ministra pri Ministarstvu finansija i trezora BiH. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih nivoa u BiH u oblastima ekonomije, javnih finansija i statistike. Iz oblasti vanjske revizije, bili su, prisutni Zamjenik Generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH Jasmin Pilica, Renata Kužet Čajić, iz Glavne službe za reviziju javnog sektora RS i Generalni revizor Ureda za reviziju institucija u FBiH Dževad Nekić.

Pododbor se osvrnuo na najvažnija ekonomska kretanja i reforme tokom protekle godine, uključujući efekte Covid-19 pandemije. Učesnici su razgovarali o makroekonomskoj stabilnosti, fiskalnoj politici, funkcionisanju tržišne ekonomije, konkurentnosti i produktivnosti privrede, javnoj internoj finansijskoj kontroli i statistikama.

Što se tiče vanjske revizije, ove godine nije bilo dodatnih pitanja Evropske komisije, tako da su predstavnici VRI u BiH samo ukratko prezentirali sadržaje tzv. dokumenta za diskusiju, koji daje pregled najnovijih dešavanja iz date oblasti, u skladu sa preporukama datim na prethodnom pododboru, kao i preporukama iz mišljenja EK i Analitičkog izvještaja.

Zamjenik Generalnog revizora Jasmin Pilica je, između ostalog, izvijestio Evropsku komisiju i o formiranju Radne grupe za unaprjeđenje rezultata revizije, neformalnog tijela formiranog na inicijatvu Centara civilnih inicijativa, kome je cilj poboljšanje saradnje parlamentarnih tijela, tužiteljstva, državnih agencija i Ureda za reviziju. Saradnje neophodne za unapređenje rezultata revizijskog procesa u BiH, značajnog i za poboljšanje rada javnog sektora i za borbu protiv korupcije i njenu prevenciju unutar javnih institucija.

Kao kuriozitet spomenimo da je još 2015. godine, u preporukama EU, sa ovakvih sastanaka, navedeno: “I dalje je zabrinjavajuće da finansijska i organizaciona nezavisnost Vrhovnih revizorskih institucija nije utemeljena u Ustavu, kako je propisano međunarodnim standardima.“

I nije ni do danas.

(TH, Revizije info)